โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2566

(รวมทั้งหมด 12 โครงการ)
รายการชื่อโครงการก่อสร้าง
- กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพฯ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สายแยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 390
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 2566
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สายเขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 303
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สายเขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 240
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 2 283
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.ขุขันธ์ ตอน 1 267
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 203
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 189
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - อ.ทุ่งเสลี่ยม 229
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี 213
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง - บ.บึงบ้าน 184
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายคูเมือง - พุทไธสง 216
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สายร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย 379