โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563

(รวมทั้งหมด 30 โครงการ)
รายการชื่อโครงการก่อสร้าง
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการก่อสร้างทางหลวง ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 1175
โครงการก่อสร้างทางหลวง ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 2260
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 903
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 866
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) 1005
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) 1097
- กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3193 แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านผักกาด 977
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล - บึงกาฬ 1051
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 1823
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง 963
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 1027
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 967
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 1 1440
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 1957
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 825
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 957
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 928
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 830
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ 1511