เปิดประเทศ-เลิกกักตัว 1 มิ.ย. สัญญาณบวก “เที่ยวไทย”

เปิดประเทศ-เลิกกักตัว 1 มิ.ย. สัญญาณบวก “เที่ยวไทย”

 

สมาคม ATTA ชี้ปลดล็อกมาตรการเข้าไทย ยกเลิกกักตัวทุกรูปแบบ 1 มิ.ย. 65 ส่งสัญญาณบวกภาคท่องเที่ยว เชื่อครึ่งปีหลัง “อินเดีย-ตะวันออกกลาง” ตลาดใหญ่ช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมลุ้นยุโรปเข้าช่วงตุลาคมเป็นต้นไป จับตาปัจจัยลบ “ฝีดาษลิง-โควิด-เงินเฟ้อ” กระทบอีกรอบหรือไม่

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาโดยไม่กักตัวทุกรูปแบบ เหลือเพียงแค่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เชื่อว่าจะเป็นการส่งสัญญาณบวกแก่ภาคการท่องเที่ยวไทย และจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นโดยประเมินว่าครึ่งปีหลังนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะมาจากประเทศอินเดีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อีกทั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเดินทางเข้ามามากขึ้น เนื่องจากตรงกับช่วงฤดูหนาวของทวีปยุโรป ส่วนนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อาจเดินทางเข้ามามากขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า“เชื่อว่าหลังจากนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามามากขึ้น มีความหลากหลายยิ่งขึ้น และหลังจากเปิดด่านชายแดนนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านจะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นด้วย” นายอดิษฐ์กล่าวและว่า สำหรับกรณียกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับชาวไทยที่เดินทางเข้าประเทศ แต่คงระบบดังกล่าวไว้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น ระบบดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อความสะดวกสบายของชาวต่างชาติ แต่คงไม่ถึงกับสร้างความลังเลต่อการเลือกเดินทางมายังประเทศไทย ทั้งนี้ เชื่อว่าในอนาคตรัฐบาลจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่อไปอีกนายอดิษฐ์กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวยังมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังมีปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาโรคระบาดทั้งกรณีฝีดาษลิงซึ่งยังต้องรอความชัดเจน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ ทำให้ผู้ประกอบการต้องจับตาสถานการณ์การระบาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขณะที่สถานการณ์ของภาวะเงินเฟ้อยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งโลก แม้นักท่องเที่ยวระดับกลางถึงบนจะยังออกเดินทาง แต่ปริมาณการใช้จ่ายอาจลดลง ขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ต่ำอาจไม่ออกเดินทางท่องเที่ยวนอกจากนี้ สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังถือเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายอาจคุ้นชินกับสถานการณ์ไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังประเมินเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใกล้ชิดต่อไปนายอดิษฐ์กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่ประเทศไทยรวมถึงหลาย ๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหันไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าในประเทศไทยนั้น มองว่าแม้ว่าหลายประเทศในภูมิภาคจะเริ่มผ่อนคลาย แต่หลายประเทศยังไม่ได้เปิดเสรีการเดินทาง หรือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงเชื่อว่าอาจส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่มากจนถึงช่วงสิ้นปี

อ้างอิง:https://www.prachachat.net/tourism/news-943301