ข้อมูลติดต่อ


โทรศัพท์
: 02-3540037
แฟ็กซ์
: 02-3541050
อีเมล์
: road2@doh.go.th
อีเมล์
: ladaberry@hotmail.com
ที่อยู่
: สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ชั้น 3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่