• หน้าแรก
  • ประชาสัมพันธ์
  • กรมทางหลวงขยายเวลาส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”ชิงรางวัลกว่า 230,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
กรมทางหลวงขยายเวลาส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”ชิงรางวัลกว่า 230,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

กรมทางหลวงขยายเวลาส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”ชิงรางวัลกว่า 230,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

        กรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองที่มีต่อกรมทางหลวงผ่านภาพถ่าย และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมทางหลวง ปัจจุบันได้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้สนใจขาดโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อให้ประชาชนที่สนใจมีระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการส่งผลงาน กรมทางหลวงจึงขยายเวลาในการส่งผลงานภาพถ่ายออกไปจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จะขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565สำหรับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”นั้น กรมทางหลวงได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยทั้ง 2 ประเภท รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 230,000 บาท

        ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.doh.go.th ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกันยายน 2565 ส่งผลงานด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์        กรมทางหลวง  หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2354 6538

 

อ้างอิงจาก เว็บไซต์  http://www.doh.go.th/content/page/news/197629