• หน้าแรก
  • ประชาสัมพันธ์
  • กรมทางหลวง ขอชี้แจง โครงการนำร่อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางคนเดินข้าม ที่จังหวัดศรีสะเกษ
กรมทางหลวง ขอชี้แจง  โครงการนำร่อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางคนเดินข้าม ที่จังหวัดศรีสะเกษ

กรมทางหลวง ขอชี้แจง โครงการนำร่อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางคนเดินข้าม ที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมทางหลวง ขอชี้แจง โครงการนำร่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางคนเดินข้าม ที่จังหวัดศรีสะเกษ
จากข่าวการสูญเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ ขณะเดินข้ามถนนใน กทม. เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน ร่วมกันหาทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา ซึ่งสาเหตุหลักของกรณีนี้ คือ
ความเร็วของรถ ที่เข้าสู่ทางคนเดินข้ามและ "การรับรู้ของผู้ขับขี่ล่วงหน้า ว่าจะมีทางข้ามถนน"
กรมทางหลวง ได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ใช้กันในสากล มาทดลองใช้กับทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ได้แก่
เส้นซิกแซก (Zigzag line) ที่เป็นข่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้าด้วยสีตีเส้นบนผิวทาง ให้ ตระหนักและ ลดความเร็วลงก่อนถึงทางคนเดินข้ามซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันในสากล เช่น กลุ่มประเทศในยุโรป สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นต้น
เกาะยืนพักระหว่างการเดินข้าม (Refuge Island)ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เดินช้าไม่จำเป็นต้องเดินข้ามถนนในครั้งเดียว
ชุดป้ายทางข้ามชนิดสีเหลืองเขียวฟลูออเรสเซนต์ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนเดินข้ามซึ่งใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ
ไฟฟ้าส่องสว่างที่ส่องไปที่พื้นทางคนเดินข้ามโดยเฉพาะ
รวมถึงการปรับปรุงกายภาพสองข้างทางเพื่อให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสู่ช่วงเขตชุมชน
โดยได้ทำเป็นโครงการนำร่อง เป็นที่แรกในทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร บน ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ บริเวณชุมชน บ.หลักหินใหม่ อ.ขุนหาญ ที่จังหวัดศรีสะเกษ และทำการเก็บข้อมูลการใช้งาน  Before & After Study วิเคราะห์ และประเมินผลในทุกมิติ เพื่อพัฒนา แนวทางการปรับปรุงทางกายภาพ และด้านอื่น ๆ ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดในการข้ามถนนต่อไป