ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมทางหลวงมีผลการประเมินอยู่ในระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"