• หน้าแรก
  • ภาพกิจกรรม
  • สำนักก่อสร้างทางที่2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล
สำนักก่อสร้างทางที่2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักก่อสร้างทางที่2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล

นายประจักษ์ ปัญญาเลย  ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สวมใส่ผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567